Zápis

ZÁPIS DO ROŽNOVSKÉ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z.S. na školní rok 2020/2021

Přihláška je ke stažení zde.

Před přihlášením se prosím důkladně seznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP a školným. Prohlédněte si náš Facebook. Obvykle doporučujeme předem navštívit zázemí LMŠ a prožít si s námi půlden v lese (dítě v doprovodu rodiče).

Zápis se uskuteční v době od 11. – 15.5.2020. Osobní podání přihlášky je možné jen po osobní domluvě na tel. 777 930 943. Lze se domluvit na osobní návštěvě v zázemí Rožnovské LMŠ, Pod Kozincem 609.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku, spolu s doložením řádného očkování dítěte, je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 243d2qa
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@lsroznov.cz
  3. poštou na doručovací adresu: Pod Skalkou 757, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, na jméno Ludmila Novotná
  4. osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (prohlášení je součást přihlášky), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Kritéria pro přijetí dítěte

Rožnovská lesní mateřská škola z.s. je soukromou školou a na přijetí není nárok. Přijetí je plně v kompetenci ředitele školy, který rozhoduje společně s pedagogickými pracovníky s ohledem na:

Kritérium body
Zralost dítěte pro předškolní docházku
(dosažení věku 3 let k 31.8. 2020), samostatnost, zralost
pro pobyt v lese))
0-5
Docházka sourozence 5
Děti zaměstnanců LMŠ 5  
Aktivní zájem, zapojení a podpora aktivit lesní kolky 0-5
Hodnotový soulad rodiny s koncepcí lesních školek 0-5
Soulad s kapacitní potřebou LMŠ
(věková struktura, rozsah docházky)
0-5
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Masopust

Srdečně Vás zveme, velké i malé na masopustní průvod. Sejdeme se v altánku, průvod poté pokračuje na náměstí, kde se ještě můžeme za doprovodu cimbálovky veselit. 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Adventní spirála

V tichosti ticha plamínek dýchá
chvojím tu prošli andělé

v tichosti ticha slyším, co říká
nitro tvé jediné

Přijměte pozvání na slavnost s názvem Adventní spirála. Sejdeme se v neděli 1.12.2019 v 16:00 u Kordulky.

Adventní spirála je vytvořena z chvojí na zemi. Uprostřed je svíce, od které se rozsvěcují plamínky dětí. Děti jednotlivě prochází spirálou do jejího středu, nesou si skleničku se svou svíčkou. Na jejich cestě je doprovází tichá andělská bytost. Děti pak umístí své světlo libovolně do chvojí spirály. Doprovázíme cesty dětí zpěvem písně Byla cesta, byla ušlapaná.
Spirála je symbol věčnosti, čistého prostoru v nás  i prostoru ticha, které se smí zhostit nás samých v období Adventu. V takovém tichu smíme uslyšet i zvuky nejtišší, ty jemné hlasy v hloubi nás.
Pojďte se s námi zaposlouchat do ticha, kde je pod hvězdami cesta chvojím vystlaná.

Doneste si skleničku s čajovou svíčkou uvnitř. Knot prosím vztyčte vzhůru a na cestu se teple oblékněte.


Těšíme se na vás.

My z lš

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Martinská slavnost

Světýlka a lucerničky
z komůrky a ze světničky!
Pojďte s námi lesní tmou,
neboj se, jdu za Tebou.

Než se ztiší les a uloží své světlo i teplo ke kořenům, než se rozhostí kolkolem lesa, luhů a strání království zimy a chladu, scházíme se, abychom si vyprávěli pohádku o děvčátku, které hledalo světlo. Takto se začíná Martinská slavnost, na kterou vás tímto srdečně zveme. Slavnost se koná v neděli 10.11. v 15:00 na palouku slavností. V pohádce se rozsvítí velké světlo, které je i zdrojem pro plamínky do lucerniček dětí. Pak se vydáváme do náruče lesa, cestu nám osvětlí jen naše světýlka a světýlka těch, kteří v listí kamení u kořenů leští a čistí. Kam nás cesta dovede? Snad se nám podaří najít koníka sv. Martina, který pro nás mívá něco z nebeské pekárny. To abychom byli spolu, to abychom zakusili dobrotu, to abychom si ještě jednou společně u ohně připomněli význam světla, sdílení a tepla.
Zachumlejte se teple na cestu, vezměte si lucerničky, těšíme se na vás.

My a les

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Podzimní slavnost

Střapaté astry, baculaté dýně, jablečný mošt a v remízku reptání draka

Přijměte hřejivé pozvání na Podzimní slavnost, která je zároveň příležitostí se vzájemně setkat, zastavit se, zarozjímat si nad doznívajícím a nastávajícím obdobím roku.

Slavnost se koná v neděli 29. 9. 2019 na palouku slavností, začátek je v 15:00.

Doneste si s sebou hrst pohanky a šátek, budeme si vyrábět létající kouličky. A ještě něco. Doneste prosím něco, co byste chtěli dát Matičce Zemi. Může to být něco, co se vám letos urodilo na zahrádce nebo něco z domácí spíže, oříšek nebo i oblázek z prázdninových cest. Dary předáme Matičce Zemi, která na slavnosti bude a společně  pak vše přeneseme do chaloupky na stolek ročních dob. Na děti čekají také podzimní hrátky a poznávanky z pestré náruče babího léta, pohádka ze mlýna i dobrodružná cesta za drakem, který nám pomáhá v sobě posílit plamínek vlastních sil odhodlanosti, vůle a odvahy.

Těšit se můžete i na nás a my zas na vás, jak jste opáleni po prázdninách a jak se máte.

my z lš

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Letní slavnost

Na louce už se šušká, že se blíží letní slavnost. Třezalky se už chystají v poupatech, zlátne kapradí a světlušky leští své reflektory, abychom v jejich záři mohli uvítat léto.

Kdy: v neděli 23. 6. 2019 v 15:00
Kde: na palouku slavností
Jak: v květované košili či čemkoliv s motivem kvítí (věnec, kytka na ponožce, za uchem, v náladě ukryta)
Co s sebou: bylinku (necháme na vás), hrneček, látkový pytlíček na dary přírody

Uvítáme se v obležení bylinek, přijde i velký hrnec z chaloupky (ten hnědý). Už se těší na kapku toho svatojánského čaje, který si spolu připravíme. Děti pak navštíví 4 strážce, od kterých smí za splnění svatojánských úkolů dostat dary přírody. Pak se ztratíme v louce, kde nás najde Pastýřská pohádka. Vzplane oheň svatojan, dary přírody vrátíme ohni s díky za hojnost deště, s příslibem dobré úrody. Tou dobou by se měl už od plotny vrátit i hrnec s čajem. Na zdraví, na léto, na prázdniny…
Naviděnou, těšíme se na vás.

My a nejen les

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Informační schůzka

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jarní slavnost – vynášení Morany

Jaro je tu! A my jsme se v neděli 24. 3. loučili se zimou. Uvítali jsme se na palouku, zaháněli říkankou zimu, skákali jsme vysoko nad konáry a pak si hráli s míči zimo-jarní hry. Přiletěla pohádka, v zádech měla opony z ostružin a před sebou laskavé děti a naslouchající dospělé i spící miminko. Ten potlesk byl dobrý. Po pohádce jsme šli hledat Moranu. Jaj! To fučelo, když jsme se odvážili jít k ní blíž. Kdo ji chytil za pačesy, dal jí pentli na cestu k potoku. Děti sbíraly pentle i cestou lesem. Byla krásně ustrojená na svou plavbu do moří. Žbluňk! Plav, Morano, plav a za rok se tu stav!
Hezké jaro všem.

IMG_9482

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výroba ptačích budek

Prosím, potvrďte nám svou účast na mail skolka@lsroznov.cz. Těšíme se!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jarní slavnost

Honem všichni do kroku,
pojďme spolu k potoku.
Moranu si ozdobíme,
se zimou se rozloučíme.
Hu hu hu, jaro už je tu!

Zveme vás na Jarní slavnost s tradičním vynášením Morany. Slavnost se koná v neděli 24.3. 2019. Sejdme se na palouku slavností (nad zázemím školky) v 15:00. Doneste si s sebou pentli, kterou společně dáme Moraně. Čekají vás hrátky jara se zimou, pohádka i společná cesta lesem, během které ozdobíme a vyprovodíme letošní zimu.
Těšíme se na vás.

My z lš

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář