Lidé

      Bc.Dana Hradilová –  ředitelka

  Studovala na katedře primárního a alternativního vzdělávání na Ostravské univerzitě. Poté sbírala zkušenosti ve Velké Británii –      kromě práce s dětmi jako au-pair a práce na farmě zde sbírala také  zkušenosti na poli walfordské pedagogiky jako aistentka učitele MŠ  na Michael Hall School. Po návratu zpět na Valašsko stála u zrodu                                          lesní školky a dlouhá léta utvářela její jedinečnou poetiku. Zajímá se                                        také o tanec – působila i jako choreografka rožnovské taneční                                     skupiny Duha  – a eyrytmii.  Nyní je na mateřské dovolené. 

   

       

           Ing.Lída Novotná – zástupce ředitele, průvodce

Vystudovala ekonomii na VŠB-TU Ostrava. 
Pracovala v oblasti personalistiky, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Do lesní školky přišla se svou dcerou před 4 lety. „Po 10 pracovních letech strávených ve virtuálním světě nadnárodních společností jsem se ráda vrátila zpátky do „pohádky“. Z dětství si nejvíc pamatuji, jak jsem si hrála venku, což se stává raritou. Školka a škola pro mě byla většinou organizovaná nuda, kterou jsem musela přečkat. Proto jsem pro své děti hledala kompromis, který věřím, že je v lesní školce možný. V přírodě se děti se učí přirozeně. Většinu dne tráví v pohybu a na čerstvém vzduchu. Stávají se odolnější vůči změnám (počasí, prostředí). Mohou být svobodnější, učí se starat samy o sebe, stát nohama pevně na zemi – což se hodí, protože člověk nikdy neví, co se bude dít!“

 

 

 

 Bc. Markéta Benková – koordinátor, průvodce

Studovala sociální a kulturní antropologii na FF UK v Plzni. Po narození první dcery se vrátila zpátky na Valašsko. Do lesní školky přišla s dcerou před 4 lety a od počátků ji tato koncepce nadchla. Její tři děti jsou nadšenými lesoškoláčky a denně vidí jak blahodárně pobyt v přírodě a osobnost průvodců na děti působí. Proto se také rozhodla zapojit se do organizace lesní školky. Kromě lesní školky se věnuje šití a je vášnivou čtenářkou.

 

 

 

Mgr. Dana Burianová – pedagogická supervize, průvodce

Studovala matematickou fakultu v Praze. Je zakladatelkou lesní školky, kde dlouho dobu působila jako průvodce  – kromě zkušeností z lesní školky má i vlastní bohaté rodičovské zkušenosti  – má 4 děti. V současné době se věnuje konceptu mindfullnes a propojení tohoto konceptu s vědomým rodičovstvím a výchovou.

 

 

 Eva Stloukalová – průvodce

Absolventka střední Waldorfské školy v Ostravě, nyní studuje druhým rokem učitelství pro MŠ na VŠ Humanitas na Vsetíně. Pracovala jako učitelka ve waldorfské mateřské škole v Ostravě, v Praze měla možnost poznávat také prvky Montessori pedagogiky a uplatnit je ve vlastní soukromé školce. Od osmi let se věnuje skautingu  zprvu jako člen, později jako rádce a vedoucí. Nyní pomáhá vést nejmladší Benjamínky ve skautském oddíle Hutisko-Solanec.

 

           

                                      Mgr.Martina Halamíčková – průvodce

      Studovala enviromentalistiku na přírodovědecké fakultě v Bratislavě.  V současné době pracuje současně  i jako projektový manažer na MěÚ v Rožnově. Velmi ráda tráví čas venku, za studií absolvovala kurz permakultury, pracovala na ekologické farmě, také jako konzultantka Zelených škol. Později se zapojila do projektu komunitních zahrad, kde trávila spoustu času s dětmi.              

 

                                Bc.Tereza Tichá – průvodce

Studovala Slovanské gymnázium v Olomouci, česko-francouzskou sekci. Poté strávila 3,5 roku ve Velké Británii v komunitách Camphill pro děti i dospělé se speciálními potřebami (Ochill Tower School ve Skotsku a Glencraig v Severním Irsku). Během té doby  vystudovala Léčebnou pedagogiku a narodila se jí dcera. Po přestěhování zpět do Rožnova začala pracovat v nově vzniklém centru pro osoby s duševním onemocněním Iskérka – nejdřív jako asistent sociální péče, později jako sociální pracovník (když dálkově vystudovala vysokou školu), později jako vedoucí sociální služby a nakonec jako ředitelka.Má tři děti, žije v Hutisku -Solanci. 

 

Jiří Vološín – průvodce na lesotáborcích

Ing.Antonín Benek  – technická výpomoc, údržba

MgA. Jiří Kovařík – technická výpomoc, údržba

Katka Dostálová – dobrovolník

Eva Petřvalská – dobrovolník