O nás

Lesní školka Rožnov je projekt spolku Rožnovská lesní mateřská škola z.s. ( IČ 05155088) a je přímým následovníkem Lesní školky Na Kozinci. Spolek byl založen Danou Burianovou, Lídou Novotnou a Markétou Benkovou.

Pár slov Dany Burianové o tom, co je pro nás v Lesní školce důležité:

Kam směřuje naše snaha?

Snažíme se poskytnout každému dítěti maximální podporu v tom, aby ( postupně) nalézalo plné vědomí sebe sama.

V prvních letech svého života si utváříme vědomí toho, kdo jsme. Toto sebe-vědomí je základna, na které si v pozdějších obdobích stavíme obraz sebe ve světě – modelujeme podobu vztahu s ostatními lidmi i celkový postoj k životu a veškerenstvu.

Snažíme se být pro každé dítě takovou životní zkušeností, která upevňuje jeho důvěru v “přátelský svět” – upevňuje pocit bezpečí ve světě, pocit otevřenosti možností a pocit podpory.

Důvěra v bezpečí, otevřené možnosti a podporu otvírá brány tvořivosti.

Snažíme se podporovat v každém dítěti jeho zájem o svět ( vnější i vnitřní), podporovat zvídavost, chuť poznávat.

Zájem o svět spolu s tvořivostí a sebe-důvěrou, umožňuje realizovat naplněný ( šťastný ) život.

Jak ji uskutečňujeme?

Těchto cílů se snažíme dosáhnout prostřednictvím prostředí, v kterém se děti nachází :

• Pobytem v přírodě, která je přirozeně harmonickým prostředím

• Kontaktem s průvodci, kteří tyto dovednosti ztělesňují a dokáží podporovat jejich rozvoj v dětech.

• Jsme otevřeni spolupráci při harmonizaci rodinného prostředí dítěte

Na průvodce dětí je to nesmírně náročný požadavek. Zřejmě nikdo nejsme plně vědomí si sami sebe, plně v souladu se svým okolím a celým světem, plně otevřeni všem možnostem, ani v každém okamžiku plně tvořiví. Ale snažíme se poskytnout dětem to nejlepší, co lze. A snažíme se jít s našimi dětmi společně – zřejmě o pár stupínku výše, ale stále jít společně s nimi směrem za vlastním hlubším uvědoměním a celistvostí se světem.