Školné

  • Školné se platí měsíc předem vždy do 15.dne předchozího měsíce

číslo účtu: 2601055866/2010

Docházka a školné (platné od 1.9.2020)

  • dvoudenní – po + út : 1500,-  
  • třídenní – st – pá :  2000,-  
  • celotýdenní – po – pá: 2500,-