Školné

Školné se platí měsíc předem vždy do 15.dne předchozího měsíce

číslo účtu: 2601055866/2010

ŠKOLNÉ 

DNY V TÝDNU CENA ZA MĚSÍC
1 700 Kč
2 1 300 Kč
3 1 700 Kč
4 2 000 Kč
5 2 250 Kč