Zápis 2019/2020

Termín zápisu pro rok  2019/2020 je bude upřesněn.

Přihlášku můžete odevzdat osobně nebo zaslat mailem na skolka@lsroznov.cz. Informace o plánovaném provozu a školném naleznete zde.

Přijímání dětí

Na přijetí dítěte do Rožnovské LMŠ není nárok. O přijetí dětí rozhodují společně
koordinátoři, průvodci a ředitel LMŠ, s přihlédnutím na:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku s přihlédnutím ke specifikám lesní školky
  • sourozence (přednost mají děti, kteří již mají sourozence v Rožnovské LMŠ)
  • kapacitu LMŠ a model docházky (preferujeme vícedenní docházku do LMŠ a děti navštěvující pouze LMŠ)

 

Před zahájením školního roku bude sepsána smlouva o docházce do
Rožnovské LMŠ.  Děti přihlašované v průběhu školního roku přijímáme dle kapacity LMŠ.