Zápis 2019/2020

Termín zápisu pro rok 2019/2020 je 2.-3.5.2019.

Přijímání dětí

Přihlášku můžete odevzdat OSOBNĚ po oba dny mezi 14:00 – 15:00 h v zázemí  lesní školky (vaši návštěvu nahlaste předem na tlf. 777 930 943) nebo zaslat mailem na skolka@lsroznov.cz.  Součástí přihlášky je i potvrzení o očkování.  Informace o plánovaném provozu a školném naleznete zde.

Na přijetí dítěte do Rožnovské LMŠ není nárok. O přijetí dětí rozhodují společně zástupci Rožnovské LMŠ, s přihlédnutím na:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku a pobyt v lese
  • docházku sourozence
  • kapacitu LMŠ a věkové rozložení skupiny
  • rozsah docházky (přednost má vícedenní docházka a děti navštěvující pouze LMŠ)
  • aktivní zájem (den strávený s námi v lese)  

Výsledky budou vyvěšeny na webu pod přiděleným číslem a poslány emailem zákonným zástupcům 6.5.2018.