Zápis

ZÁPIS DO ROŽNOVSKÉ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z.S. na školní rok 2020/2021

Přihláška je ke stažení zde.

Před přihlášením se prosím důkladně seznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP a školným. Prohlédněte si náš Facebook. Obvykle doporučujeme předem navštívit zázemí LMŠ a prožít si s námi půlden v lese (dítě v doprovodu rodiče).

Zápis se uskuteční v době od 11. – 15.5.2020. Osobní podání přihlášky je možné jen po osobní domluvě na tel. 777 930 943. Lze se domluvit na osobní návštěvě v zázemí Rožnovské LMŠ, Pod Kozincem 609.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku, spolu s doložením řádného očkování dítěte, je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 243d2qa
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@lsroznov.cz
  3. poštou na doručovací adresu: Pod Skalkou 757, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, na jméno Ludmila Novotná
  4. osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (prohlášení je součást přihlášky), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Kritéria pro přijetí dítěte

Rožnovská lesní mateřská škola z.s. je soukromou školou a na přijetí není nárok. Přijetí je plně v kompetenci ředitele školy, který rozhoduje společně s pedagogickými pracovníky s ohledem na:

Kritérium body
Zralost dítěte pro předškolní docházku
(dosažení věku 3 let k 31.8. 2020), samostatnost, zralost
pro pobyt v lese))
0-5
Docházka sourozence 5
Děti zaměstnanců LMŠ 5  
Aktivní zájem, zapojení a podpora aktivit lesní kolky 0-5
Hodnotový soulad rodiny s koncepcí lesních školek 0-5
Soulad s kapacitní potřebou LMŠ
(věková struktura, rozsah docházky)
0-5
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *