• Banner 02
  • Banner 03
  • Banner 07
  • Banner 08
  • Banner 09

Výzva MŠMT - Podpora dětí se znevýhodněním v lesní mateřské škole

Logolink OP VVV hor barva cz

Rožnovská lesní mateřská škola z.s._ se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 221 197,00 KČ.

Projekt má název PODPORA DĚTÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018383. Realizace začala 1. 9. 2020 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání, sociální integrace dětí a vytvoření kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu - školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem).

Další část finanční podpory bude směřovat na sdílení zkušeností pedagogů a projektový den.

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088