• Banner 02
  • Banner 03
  • Banner 07
  • Banner 08
  • Banner 09

Lidé

Naši průvodci a ostatní lidé, kteří ve školce působí, se snaží poskytnout dětem to nejlepší, co lze. Snažíme se jít s našimi dětmi společně směrem za jejich vlastním hlubším uvědoměním a celistvostí se světem. Rozvíjíme jejich schopnosti a pomáháme jim objevovat jejich individuální potenciál.

 

Bc.Dana Hradilová -  ředitelka

Studovala na katedře primárního a alternativního vzdělávání na Ostravské univerzitě. Poté sbírala zkušenosti ve Velké Británii - kromě práce s dětmi jako au-pair a práce na farmě zde sbírala také  zkušenosti na poli walfordské pedagogiky jako aistentka učitele MŠ  na Michael Hall School. Po návratu zpět na Valašsko stála u zrodu lesní školky a dlouhá léta utvářela její jedinečnou poetiku. Zajímá se také o tanec - působila i jako choreografka rožnovské taneční skupiny Duha  - a eyrytmii.  

Nyní je na mateřské dovolené. 

 

ing. Lída Novotná (Rožnovská lesní školka, z.s)Ing.Lída Novotná - zástupce ředitele, průvodce

Vystudovala ekonomii na VŠB-TU Ostrava. 
Pracovala v oblasti personalistiky, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Do lesní školky přišla se svou dcerou před 4 lety. "Po 10 pracovních letech strávených ve virtuálním světě nadnárodních společností jsem se ráda vrátila zpátky do "pohádky". Z dětství si nejvíc pamatuji, jak jsem si hrála venku, což se stává raritou. Školka a škola pro mě byla většinou organizovaná nuda, kterou jsem musela přečkat. Proto jsem pro své děti hledala kompromis, který věřím, že je v lesní školce možný. V přírodě se děti se učí přirozeně. Většinu dne tráví v pohybu a na čerstvém vzduchu. Stávají se odolnější vůči změnám (počasí, prostředí). Mohou být svobodnější, učí se starat samy o sebe, stát nohama pevně na zemi - což se hodí, protože člověk nikdy neví, co se bude dít!"

 

Bc. Markéta Benková (Rožnovská lesní školka, z.s)Bc. Markéta Benková - koordinátor, člen spolku 

Studovala sociální a kulturní antropologii na FF UK v Plzni. Po narození první dcery se vrátila zpátky na Valašsko. Do lesní školky přišla s dcerou před lety a od počátků ji tato koncepce nadchla. Její tři děti byli a jsou nadšenými lesoškoláčky a denně vidí jak blahodárně pobyt v přírodě a vědomé vedení průvodců na děti působí. Proto se také rozhodla zapojit se do organizace lesní školky.  Momentálně na mateřské dovolené. 

 

Šárka Hrdinová (Rožnovská lesní školka, z.s.)Šárka Hrdinová

Studuje Sociální pedagogiku se zaměřením na výchovu ve volném čase na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má praxi jako učitelka a asistentka v mateřské škole. "Lesní školka mi umožňuje propojit dvě věci, a to individuální přístup k dětem a trávení volného času v přírodě, která nám každým dnem odhaluje svá tajemství."

 

Markéta Šrámková (Rožnovská lesní školka, z.s.)Mgr. Markéta Šrámková - průvodce

 Jsem maminka dvou skvělých dětí. Pedagogická práce mě vždy naplňovala. Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro předškoláky a taky speciální pedagogiku pro dospěláky. Dlouhá léta jsem pracovala jako osobní asistent u lidí s různým typem postižení, pak také jako vychovatelka v dětském domově. A právě tam jsem se dostala k hlubším otázkám o psychice dětí, jejich projevech v chování a co s tím můžu já, jako pedagog dělat. Koncept lesních školek mě velmi oslovil hlavně proto, že tady se s dětmi jedná úplně jinak než v běžných školkách. Přistupuje se zde k dítěti individuálně, dle toho, co potřebuje, co ho trápí a hledají se cesty, jak dané dítko rozvinout po všech stránkách. To vše se děje ve spolupráci s daným dítětem a při pobytu venku, na vzduchu, v naší krásné přírodě. Všichni se v lesní školce učíme od všech, i my od dětí. Překračujeme hranice pohodlí a to si myslím, že je obrovský benefit do budoucího života. To vše mě na práci průvodce velmi naplňuje.

 

foto Kristýna Bradáčová (Rožnovská lesní školka)Kristýna Bradáčová - průvodce

Dětem jsem se chtěla věnovat odjakživa. Již během dospívání jsem často mívala na starost dvě mladší sestry, později jsem ráda hlídávala ratolesti sousedům. Výchova a vzdělávání dětí mě naplňovaly, a tak jsem absolvovala kurz chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Lesní školka je pro mě ideálním místem, kde se pojí má touha pomáhat těm nejmladším s láskou k přírodě.

 

Veronika Šafferová (Rožnovská lesní školka, z.s.)Mgr. Veronika Šafferová - průvodce

Jmenuji se Veronika, maminka 4 dětí. Mám ráda přírodu a s ní spojenou svobodu, tvořivost, krásu a moudrost. Moc ráda se stávám průvodcem v lesní školce, kde můžu být nablízku i ostatním dětem a pomáhat jim v objevování a v rozvoji jejich dovedností.

 

 

 Mgr. Dana Burianová (Rožnovská lesní školka, z.s)Mgr. Dana Burianová - pedagogická supervize, člen spolku

Studovala matematickou fakultu v Praze. Je zakladatelkou lesní školky, kde dlouho dobu působila jako průvodce  - kromě zkušeností z lesní školky má i vlastní bohaté rodičovské zkušenosti  - má 4 děti. V současné době se věnuje konceptu mindfullnes a propojení tohoto konceptu s vědomým rodičovstvím a výchovou.

 

 Ing. arch. et Bc. Petr Klika (Rožnovská lesní školka, z.s.)Ing. arch. et Bc. Petr Klika - dobrovolník

Po studiu architektury následovalo studium fyzioterapie, které se věnuje dodnes.  Kromě fyzioterapeutické praxe a činnosti v lesní školce se věnuje zdravotnímu cvičení Qi Gong (čchi-kung),  bojovému umění aikido a tanci - kontaktní improvizaci.

 

Veronika Petrášová (Rožnovská lesní školka, z.s.)Ing. Veronika Petrášová - fotografka

Ráda fotím děti v jejich přirozeném prostředí. V lese, na louce či při hře na pískovišti většinou vznikají ty nejkrásnější fotky - nearanžované momentky.  Při focení s dětmi si vytváříme vzájemný vztah, trávím s nimi delší čas a děti přestanou vnímat objektiv jako něco, do čeho by se měly na povel usmívat a naprosto přirozeně zahrnou proces focení do své hry. A když můžu v lesní školce pomoct i s něčím jiným, ráda se zapojím.

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088