• Banner 02
  • Banner 03
  • Banner 07
  • Banner 08
  • Banner 09

Šablony 2022 v Rožnovské lesní MŠ

OPJAK

Rožnovská lesní mateřská škola z.s. se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 343 957,00 Kč.
Projekt má název Šablony 2022 v Rožnovské lesní MŠ a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001246.

 

Realizace začala 1. 9. 2022 a projekt potrvá do 31. 8. 2024.

 

Cílem tohoto projektu je prosazovat zejména rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na personální podporu – školního asistenta MŠ, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na spolupráci pracovníků ve vzdělávání a na odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.


Výzva MŠMT - Podpora dětí se znevýhodněním v lesní mateřské škole

Logolink OP VVV hor barva cz

Rožnovská lesní mateřská škola z.s._ se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 221 197,00 KČ.

Projekt má název PODPORA DĚTÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018383. Realizace začala 1. 9. 2020 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání, sociální integrace dětí a vytvoření kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu - školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem).

Další část finanční podpory bude směřovat na sdílení zkušeností pedagogů a projektový den.

Podzimní slavnost 09/2020

Přijměte hřejivé pozvání na Podzimní slavnost v pátek 2. října od 15:30, která je zároveň příležitostí se vzájemně setkat, zastavit se, rozjímat nad doznívajícím létem a nastávajícím obdobím roku.

Pokračovat ve čtení

Masopust 2020

Ve čtvrtek 20.2. odpoledne se děti z Rožnovské lesní školky společně s dětmi ze ZUŠ a široké veřejnosti sešly v maskách u hudebního altánku, aby oslavily masopust.

Pokračovat ve čtení

Adventní spirála

V tichosti ticha, plamínek dýchá, chvojím tu prošli andělé.
V tichosti ticha slyším, co říká nitro tvé jediné.

Přijměte pozvání na slavnost s názvem Adventní spirála. Sejdeme se v neděli 1.12.2019 v 16:00 u Kordulky.

Pokračovat ve čtení

Martinská slavnost

Světýlka a lucerničky, z komůrky a ze světničky!
Pojďte s námi lesní tmou, neboj se, jdu za Tebou.

Než se ztiší les a uloží své světlo i teplo ke kořenům, než se rozhostí kolkolem lesa, luhů a strání království zimy a chladu, scházíme se, abychom si vyprávěli pohádku o děvčátku, které hledalo světlo.

Pokračovat ve čtení

Podzimní slavnost

Střapaté astry, baculaté dýně, jablečný mošt a v remízku reptání draka...

Přijměte hřejivé pozvání na Podzimní slavnost, která je zároveň příležitostí se vzájemně setkat, zastavit se, zarozjímat si nad doznívajícím a nastávajícím obdobím roku.

Slavnost se koná v neděli 29. 9. 2019 na palouku slavností, začátek je v 15:00.

Pokračovat ve čtení

Letní slavnost

Na louce už se šušká, že se blíží letní slavnost. Třezalky se už chystají v poupatech, zlátne kapradí a světlušky leští své reflektory, abychom v jejich záři mohli uvítat léto.

Pokračovat ve čtení

  • 1
  • 2

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088