• Banner 02
  • Banner 03
  • Banner 07
  • Banner 08
  • Banner 09

Koncept lesní školky

Rožnovská LMŠ je inspirována konceptem lesních mateřských škol. Denní propojení s přírodou nás vede ke sladění programu s počasím. Od počátku jsem inspirováni Waldorfskou pedagogikou k uvědomění si nepostradatelnosti denního řádu v životě dětí, ale také k vnímavosti k proměnám přírody během roku. Proto jsou naší osnovou 4 roční období – jaro, léto, podzim, zima. Podporujeme situační a prožitkové učení.

Společně pozorujeme les, kamarády i sami sebe. Učíme se respektu.

Děti vnímáme v komunikaci a společném rozhodování jako partnery, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Spolu s dětmi jsou utvářeny aktivity. Dáváme prostor vyslovit svůj názor. Ale také se učíme naslouchat a respektovat názor či postřeh druhého. Děti se za podpory průvodců učí zvládat konfliktní situace, či překonávat drobné obtíže (např. nepohodlí když zrovna prší).

Snažíme se být pro každé dítě takovou životní zkušeností, která upevňuje jeho důvěru v “přátelský svět” – upevňuje pocit bezpečí ve světě, pocit otevřenosti možností a pocit podpory. Důvěra v bezpečí, otevřené možnosti a podporu, otvírají brány tvořivosti. Podporujeme v dětech jejich zájem o svět a chuť poznávat.

Zásadní je pro nás tvořivá práce s přírodním materiálem. Ve srovnání s jinými mateřskými školami děti nezatěžujeme klasickými hračkami. Děti mají k dispozici pracovní náčiní jako např. kolečka, motyčky, lopaty, hrnce atd. nejčastěji však využívají věci z okolí (klacíky, přírodniny atd.). Tím jsou děti odkázány více na vlastní schopnost tvořit a imaginaci.

Inspirovali jsme se také konceptem pravidelných slavností, které přirozeně reflektují dění v přírodě, svátky a zároveň se stávají důvodem pro setkávání širší komunity (rodičů a přátel). Společně se setkáváme i na společných brigádách, táborácích a workshopech.

Každodenní pobyt dětí a pedagogů v přírodě nás přirozeně táhne k enviromentální výchově. Děti jsou skrze hry či apel pedagoga přirozeně vedeny k vnímavosti vůči přírodním zákonům a proměnlivosti přírody. Takto se zcela přirozeně utváří pozitivní vztah k přírodě a touha ji chránit.

 

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088