• Banner 02
  • Banner 03
  • Banner 07
  • Banner 08
  • Banner 09

ZÁPIS DO ROŽNOVSKÉ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z.S. na školní rok 2023/2024

 

Před přihlášením se prosím důkladně seznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP. Prohlédněte si náš Facebook. Obvykle doporučujeme předem navštívit zázemí LMŠ a prožít si s námi půlden v lese (dítě v doprovodu rodiče). Pro aktuální informace sledujte webovou stránku.

Zápis se uskuteční v době od 2.5. – 12.5.2023. Osobní podání přihlášky je možné jen po osobní domluvě na tel. 777 930 943, nebo po domluvě na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Lesní klub pro rodiče s dětmi je otevřený každé úterý, sraz je v 8:00 v lesíku nad pyramidou. Zájemci, hlaste na tel. 777 930 943.

Přihlášku v PDF najdete v sekci Dokumenty.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku, spolu s doložením řádného očkování dítěte, je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy 243d2qa

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. poštou na doručovací adresu: Pod Skalkou 757, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, na jméno Ludmila Novotná

4. osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Kritéria pro přijetí dítěte

Rožnovská lesní mateřská škola z.s. je soukromou školou a na přijetí není nárok. Přijetí je plně v kompetenci ředitele školy, který rozhoduje společně s pedagogickými pracovníky s ohledem na:

Kritérium

Body

Zralost dítěte pro předškolní docházku (dosažení věku 3 let k 31.8. přísl. roku, samostatnost, zralost pro pobyt v lese)

0-5

Docházka sourozence

5

Děti zaměstnanců LMŠ

5

Osobní účast dítěte a zákonného zástupce na zápise

   5

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088